logo     
Start Ljuddesign Teleslingor Liveljud Kontakt
 
    

Götene ljud projekterar, installerar och
mäter in såväl PLS som SLS teleslingor.

 

För att en teleslinga skall fungera så skall man så långt det är möjligt mäta

in den enligt IEC 60118-4. Vid inmätning lämnar vi sedan ett 11 sidigt protokoll

som visar slingas funktion. Till höger följer några bilder om teleslingans

funktion i all korthet

 

 

 

SLS slingor:

Götalejon i Götene

Pingstkyrkan i Skövde

Götene salen Centrumhuset

i Götene

Konferensanläggningen

Karlstop i Skövde

Pingstkyrkan i stöpen

 

PLS slingor:

Ett stort antal slingor har

förlags varför inga referenser

nämns här.

 

Utomhus:

Utescenen Statsträdgården

i Lidköping

Djäknescenen i Skara

 

Det finns två huvudtyper
av teleslingor.

plsslinga

PLS slinga

Den enklaste formen av hörslinga kallas PLS och består många gånger bara av en kabel som går runt i rummet.

Denna enkla typ av teleslinga kan göra ett bra jobb när det

inte något metalliskt avskärmande materiel i byggnaden och

man inte har några krav på begränsat läckage till

intilliggande utrymmen.

 

Fördelar: Enkel installation och billigare utrustning.

 

Nackdelar: ojämnt slingfält och sämre diskant. När hörapparatsbäraren böjer huvudet minskar ljudet. Stort läckage till intilliggande ytor.

 

 

slsslinga

SLS slinga

En lite mera avancerad form av teleslinga kallas SLS, Super Loop System. Denna slingtyp har inte alls så ont av magnetiskt dämpande materiel och ger ett mycket jämnare fält med bättre diskant. Läckaget till intilliggande utrymme kan begränsas kraftigt.

 

SLS slinga är oftast att föredra men det är inte alltid den typen av installation låter sig göras pga. av mängden kabel som skall förläggas.

 

Fördelar: Jämnt slingfält och bra diskant, relativt okänslig för magnetiskt dämpande materiel. Hörapparatsbäraren kan böja huvudet utan att ljudet minskar. Läckfältet till intilliggande utrymmen begränsas kraftigt, alltså möjligt att ha teleslinga i angränsande lokaler utan att de störs av varandra. Man får större möjlighet att använda elgitarr och elbas utan självsvängningsproblem jämfört med PLS slingan. Minskat interferensproblem mot andra elektriska system.

Nackdelar: Svårare installation och lite dyrare utrustning.

 

 

Dimensionering och projektering av teleslinga

Teleslingas täckning kan beräknas i fritt fält med gott resultat. Med fritt fält menas att inget magnetiskt avskärmande material påverkar funktionen. Värre blir det när man förlägger teleslingan i en lokal med tex. armerad betong, stålkonstruktionen och annat som är magnetiskt avskärmande. Faktum är att en slingförstärkares beräknade täckningsyta i fritt fält kan reduceras med så mycket som 90% i svåra fall. Lägger man därtill hur frekvensgången och distorsionen blir, så är det lätt att lura sig. Det enda säkra sättet är att provförlägga i tveksamma fall. SLS slingan är klart lättare att dimensionera då den inte påverkas i samma grad som PLS systemet gör.

 

Kontrollmätning av teleslingor

För att en teleslinga skall fungera bra och vara likartade i olika lokaler, skall man så långt det är möjligt mäta in den enligt IEC 60118-4. Vid inmätning lämnar vi sedan ett mätprotokoll som visar slingas funktion.