logo     
Start Ljuddesign Teleslingor Liveljud Kontakt
 
 
    

 

Ljudsystemet designas
med hjälp av Akustisk 3Dmodell

Vi besöker kunden för en behovsanalys,

mäter akustiken i lokalen och ritar eller importerar en 3D modell.

På så sätt kopieras akustiken in i datormodellen.

Val av högtalare och dess placering görs i modellen för att optimera

ljudåtergivningen i den aktuella lokalen.

Vi låter kunden provlyssna på resultatet i förväg för att kunna ge

ett bra beslutsunderlag.Bose Modeller följer de stora standarderna

och även IEC standarden för STI 2003.

Träffsäkerheten är så hög att vi gärna verifierar simuleringen

genom A-B test mot den färdiga installationen.