logo     
Start Ljuddesign Teleslingor Liveljud Kontakt
 
    

tillbaka

 

 

 

Såtavallen, Kinnekulle

Fornängskolans idrottshall, Götene

Västebyskolans idrottshall, Götene

Lidköpings kanotklubb

Västerby idrottsplats, Götene

Bergs ridklubb, Götene

Kinnevallen, Kinnevedum

Källbyhallen, Källby

 

< Tillbaka

Idrottsanläggningar

Jämn täckning och god hörbarhet i kombination med enkel skötsel

 

I idrottshallar och utomhusplaner är jämn täckning och

god hörbarhet i kombination med enkel skötsel kanske de

största utmaningarna.

Genom en vettig behovsanalys och en bra dialog med kunden

hittar man lösningar för var och ens behov. Många gånger

kan det vara bra att ta hjälp av Bose Modeller för att i förväg

kunna få en klar bild av den föreslagna anläggningens ljudtäckning

och taluppfattbarhet.

Mera information om Modeller, Se vidare under Ljuddesign.