logo     
Start Ljuddesign Teleslingor Liveljud Kontakt
 
    
spacevit

tillbaka

 

 

Skara badhus

SPA Lundsbrunn

Badhusmiljön ställer
stora krav på tekniken.

Badhusens miljö ställer stora krav på tekniken. Det gäller såväl

fuktbeständighet, rätt ljudspridning samt enkelt handhavande.

Man skall kunna spela bakgrundsmusik och göra utrop hörda i

den många gånger svåra akustiken med ganska högt

bakgrundsljud.

Anläggningen anpassas till den aktuell lokalen och dess behov.

Det kan vara lämpligt att göra en modell för att nå ett säkert

och bra reslutat.

se vidare under Ljuddesign.